کلینیک دندانپزشکی سینا

شماره تماس : ۴۰۲۲۷۰۱۲-۲۶۶۵۱۲۴۶-۲۲۷۷۴۰۷۰

آدرس : تهران، خیابان دولت، بین اختیاریه و محسنیان، ساختمان پزشکان سینا، پلاک۱۱۲، طبقه۳، واحد۱۰